Vol 2, No 42 (2019)

European Cooperation

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Olexandr Yatsenko, Volodymyr Yatsenko, Iryna Andryushchenko
PDF
7-18
Dmitro Dema, Iryna Shevchuk
PDF
19-34
Nataliya Yakymchuk, Ganna Vlasova, Oksana Vaitsekhovska, Petro Tsymbal, Yuliia Baliuk
PDF
35-61
Tatyana Golubkova, Alexander Masharsky, Lada Sirjajeva
PDF
62-77

Management and Marketing

Irina Saukh, Nataliya Vyhovska
PDF
78-87
Oleh Levchenko, Oleksandr Ryzhenko, Sofia Sakalosh
PDF
88-98
Oksana Korotiuk
PDF
99-116