Vol 9, No 40 (2018)

European Cooperation

Full Issue

View or download the full issue PDF

Table of Contents

Management and Marketing

Vitaliy Kovalchuk, Iryna Sofinska, Yaryna Bohiv
PDF
7-17
Iaroslav Petrunenko
PDF
18-28
Alexander Petruk, Olena Lagovska, Nataliya Vyhovska, Volodymyr Vyhovskyi
PDF
29-39

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Maryna Pashkevych, Olga Usatenko, Olha Driha
PDF
40-56
Olena Prutska, Oleksandr Zarichuk
PDF
57-72
Sergii Bardash, Tetiana Osadcha
PDF
73-86
Svitlana Kucher
PDF
87-102
Iryna Zhyhlei, Sergiy Legenchuk, Olena Syvak
PDF
103-118
Dmytro Lozynskyi
PDF
119-131