Vol 1, No 8 (2016)

International Collection of scientific proceedings «European Cooperation»

Full Issue

View or download the full issue PDF (Polish)

Table of Contents

Economics, Finances, Accounting, Analysis and Audit

Vyacheslav Lyashenko, Oleksii Kvilinskyi
PDF
9-24
Svitlana Savoyska
PDF
25-26
Nadiya Yurkiv, Svetlana Manzhos
PDF
27-37
Olexandr Avramenko
PDF
38-48
Yevgen Zhadan
PDF
49-61

Modern Versatile Information Technologies

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Olena Shapoval, Maryna Hnidan, Oksana Bass
PDF
62-70

Management and Marketing

Ruslana Zhovnovach
PDF
71-81
Svitlana Kysil
PDF
82-89

Engineering

Ludmila Krivoplias-Volodina, Alexander Gavva, Alexey Vasilchenko
PDF
90-96
Lydmila Vinnikova, Andriy Kishenya
PDF
97-107

Jurisprudence

Oleksandr Shamara, Volodymyr Komashko
PDF
108-113