CONCEPTS OF CRIMINAL OFFENCE, CRIME AND CRIMINAL MISCONDUCT BY THE NEW CRIMINAL CODE OF REPUBLIC KAZAKHSTAN

Pavlo Berzin

Abstract


In this article author with theoretical issues of grounds of criminal responsibility discuss questions of determination of concepts of «criminal offence», «crime» and «criminal misconduct» in the new Criminal Code of Republic Kazakhstan. The concept of criminal offence in the Kazakhstan’s criminal legislation analyzes features of correlation concept «crime» and «criminal misconduct». In the article on the basis of norms of new Criminal Code of Republic Kazakhstan was investigated types of crimes and criminal misconducts, legal characteristics of these types, forms of criminal responsibility for crimes and criminal misconducts.

The legal institutes of General Par of the Criminal Code of Republic Kazakhstan, their impact on the definitions of concept of the public danger of act and types of crimes and criminal misconducts are analyzed. Based on the grounds of criminal responsibility for criminal offences, crimes and criminal misconducts the following was investigated. According to article 10 of Criminal Code of Republic Kazakhstan «Concept crime and criminal misconduct» criminal offences consist of crimes and criminal misconducts on the basis of the types of act’s public danger and penalty for acts. In the Criminal Code of Republic Kazakhstan was fixed the institute of criminal offence and their legal characteristics, depending on the severity of the criminal offence and penalty for crimes or criminal misconducts (within article 10 of General Part of the Criminal Code of Republic Kazakhstan). Two criteria of determining criminal offence’s concept and their legal issues are established.

Types of crime and criminal misconduct within Chapter 2 of Criminal Code of Republic Kazakhstan, which provide norms of ground of criminal responsibility for crime and criminal misconduct, are analyzed in this research. Problems issues of types of punishment for crimes and criminal misconducts are researched. Article 10 of Criminal Code of Republic Kazakhstan was fixed different types of punishment for crimes and criminal misconducts. The thesis analyzing characteristics of the components of public danger, components of criminal offences and grounds of criminal responsibility within article 10 of Criminal Code of Republic Kazakhstan. In these article the basis of theoretical-methodological research and comparative law precondition of Kazakhstan’s criminal legislation impact on the further development of the criminal juridical norms of Ukrainian’s legislation are studied. The author proposed theoretical positions (directions) of analyzing concept of «criminal offence» and formal construction of the types of punishment for the crimes and criminal misconducts (article 40 of Criminal Code of Republic Kazakhstan).

Keywords


criminal offence; crime; criminal misconduct; criminal law; public danger; penalty

References


Berzin, P.S. (2015). Chast Obshaya Ugolovnogo kaznacheyskogo kodeksa Respubliki Polsha: analiz osnovnykh polozheniy. Administrativne pravo i protses, № 1, 380-401.

Berzin, P.S. (2015). Ugolovniy kaznacheyskiy kodeks Respubliki Polsha, Administrativne pravo i protses, № 2, 195-225.

Berzin, P.S. (2014). Kriminalne pravoporushennya, zlochin I kriminalniy prostupok za novum Kriminalnim kodeksom Respubliki Kazakhstan. Адміністративне право і процес, № 4, 217-231.

Berzin, P.S. (2009). Zlochinni naslidky ponjatta, osnovni riznovidy< kriminalno-pravove znachennja. Kiyv, Dakor.

Bojarski, T. (2002). Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej.Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Dudorov, O.O. & Khavronuck, M.I. (2014). Kriminalne pravo: Navchalniy posibnik (Za zag. red. M.I. Khavronucka). Kyiv, Vaite.

Fisher, Thomas (2012). Strafgesetzbuch und Nebengezetze. 59. Auflage. Verlag C.H. Beck.

Frister, Gelmut (2013). Ugolovnoe pravo Germanii. Obshaya chast = Strafrecht. Allgemeiner Teil: per. s nem. Moskwa, Infotropik Media.

Heinrich, Bernd (2010). Strafrecht – Allgemeiner Teil I. 2. Auflage.

Ugolovnoe pravo zarubezshnukh stran. Obshaya i Osobennaya chasti (2013): uchebnik (pod. red. N.E. Krylovoy). Moskwa, Yurait.

Zshalinskiy, A.E. (2006). Sovremennoe nemetskoe ugolovnoe pravo. Moskwa, TK Velbi, Prospekt.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Pavlo Berzin

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726