MATHEMATICAL TOOLS FOR FINANCING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS' EFFICIENCY EVALUATION

Vladyslav Maslov

Abstract


This article summarises the mathematical tools for a reasonable choice the options and for public-private partnership projects' sources of funding calculating effectiveness. The study aimed to identify and analyse the prerequisites for the need to share benefits and costs in determining the effectiveness of financing public-private partnership projects. The systematisation of literature sources and approaches to addressing the problem showed that the formalised mathematical models using is a prerequisite for openness and transparency of agreements between government and business in case of the funding sources' efficiency evaluation in the public-private partnership projects.

The urgency of solving this scientific problem is that the introduction and implementation of public-private partnership projects lead to the funds' redistribution, risks and responsibilities between government and business, which will expand profitable areas for business and society.

The article presents methodological approaches to the public-private partnership project financing effectiveness assessment from own funds using the method of discounted cash flows. It is determined that the systematic own funds' reinvestment provides a gradual incomes increase, which occurs at the stage of project implementation when its results begin to give economic effect.

The methodological tools in this study were: methods of economic and mathematical modeling in calculating the financing of public-private partnership projects' effectiveness; analysis and synthesis in the effectiveness of investing and reinvesting own funds in public-private partnership projects studying. The object of this study is the financing effectiveness of public-private partnership projects' evaluating process. The results of this study can be used for solving the problems of financing the state functions in Ukraine.


Keywords


public-private partnership; efficiency; financing of public-private partnership projects; mathematical model

References


Budziewicz-Guźlecka, A., & Drożdż, W. (2022). Development and Implementation of the Smart Village Concept as a Challenge for the Modern Power Industry on the Example of Poland. Energies, 15(2), 603. https://doi.org/10.3390/en15020603

Brzozowska, K. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w Europie: cele, uwarunkowania, efekty. Warszawa, s. 29-30. [in Polish]

Belz, O. (2004). Ekonomichna otsinka efektyvnosti investytsiinykh proektiv [Economic evaluation of the effectiveness of investment projects] Visnyk Lviv. Un-tu.- Seriia ekon., Vyp.33.S.184-192. [in Ukrainian].

Drab-Kurowska, A., & Drożdż, W. (2021). Digital Postal Operator as an Important Element of the National Energy Security System. Energies, 15(1), 231. https://doi.org/10.3390/en15010231

Drożdż, W. (2019). The Development of Electromobility in Poland. Virtual Economics, 2(2), 61-69. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(4)

Drożdż, W., & Mróz-Malik, O. (2017). Morska energetyka wiatrowa jako istotny potencjał rozwoju polskiej gospodarki morskiej. Problemy Transportu i Logistyki, 37(1), 151–159.

Drozdz, W., Miskiewicz, R., Pokrzywniak, J., & Elzanowski, F. (2019). Urban Electromobility in the Context of Industry 4.0. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.

Drożdż, W., & Mróz-Malik, O.J. (2020). Challenges for the Polish energy policy in the field of offshore wind energy development. Polityka Energetyczna-Energy Policy Journal, 23(1), 5–18. https://doi.org/10.33223/epj/119071

Drozdz, W., Marszalek-Kawa, J., Miskiewicz, R., & Szczepanska-Waszczyna, K. (2020a). Digital Economy in the Comporary World. Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek.

Drożdż, W., Szczerba, P., & Kruszyński, D. (2020b). Issues related to the development of electromobility from the point of view of Polish utilities. Polityka Energetyczna – Energy Policy Journal, 23(1), 49-64. https://doi.org/10.33223/epj/119074

Drożdż, W., Mróz-Malik, O., & Kopiczko, M. (2021b). The Future of the Polish Energy Mix in the Context of Social Expectations. Energies, 14(17), 5341. https://doi.org/10.3390/en14175341

Dźwigoł, H. (2015). Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 83, 133-142.

Dźwigoł, H. (2018). Współczesne procesy badawcze w naukach o zarządzaniu. Uwarunkowania metodyczne i metodologiczne. Warszawa: PWN.

Dźwigoł, H. (2021a). The Uncertainty Factor in the Market Economic System: The Microeconomic Aspect of Sustainable Development. Virtual Economics, 4(1), 98- 117. https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.01(5)

Dzwigol, H. (2021b). Meta-Analysis in Management and Quality Sciences. Marketing and Management of Innovations, 1, 324-335. http://doi.org/10.21272/mmi.2021.1-25

Dzwigoł, H., Dzwigoł–Barosz, M., Zhyvko, Z., Miskiewicz, R., & Pushak, H. (2019). Evaluation of the Energy Security as a Component of National Security of the Country. Journal of Security and Sustainability Issues, 8(3), 307-317. http://doi.org/10.9770/jssi.2019.8.3(2)

Dzwigol, H., Trushkina, N., & Kwilinski, A. (2021). The Organizational and Economic Mechanism of Implementing the Concept of Green Logistics. Virtual Economics, 4(2), 41-75. https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.02(3)

Gonet, W. (2009). Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wzory umów i pism. Wyd. LexisNexis, Warszawa, s. 54. [in Polish]

Kasan-Kok, T., & Załęczna, M. (2010). Partnerstwo publiczno-prywatne w rozwoju przestrzeni miejskiej. Polska praktyka na tle regulacji unijnych, Warszawa 2010, s. 25. [in Polish]

Korbus, B., Srokosz, T., & Wawrzyniak, M. (2010). Partnerstvo publiczno-prywatne: Poradnik. Urząd Zamówień Publicznych Departament Informacji, Edukacji i Analiz Systemowych. Warszawa. r.158 с. [in Polish]

Korbus B. (2010) Partnerstwo publiczno-prywatne: Poradnik, red. B. Korbus, Warszawa, s. 21. [in Polish]

Kuznyetsova, A. Ya., Klipkova, O. I., & Maslov, V. O. (2021). Metodolohiia otsiniuvannia efektyvnosti proiektiv derzhavno-pryvatnoho partnerstva. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. – № 6. - S. 339-349 [in Ukrainian].

Kuznyetsova, A. Ya., (2005). Finansuvannia investytsiino-innovatsiinoi diialnosti: Monohrafiia [Financing of investment and innovation activities: Monograph]. Instytut ekonomichnoho prohnozuvannia NAN Ukrainy ta in. L: Lviv. bankiv. in-t NBU, 367 s. [in Ukrainian].

Kuznyetsova, A. Ya., Kozmuk, N. I., Klipkova, O. I., & Stetsevych, A. I. (2021). Strukturna paradyhma innovatsiino-investytsiinoho partnerstva. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. – Vyp.2. – № 37. – S. 351-361. [in Ukrainian].

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Sukhodolia, O., Dzwigol, H., Bobro, D., & Kotowicz, J. (2021a). The Systemic Approach for Estimating and Strategizing Energy Security: The Case of Ukraine. Energies, 14(8), 2126. https://doi.org/10.3390/en14082126

Kharazishvili, Y., Kwilinski, A., Dzwigol, H., & Liashenko, V. (2021b). Strategic European Integration Scenarios of Ukrainian and Polish Research, Education and Innovation Spaces. Virtual Economics, 4(2), 7-40. https://doi.org/10.34021/ve.2021.04.02(1)

Kwilinski, A., Dzwigol, H., & Dementyev, V. (2020). Model of Entrepreneurship Financial Activity of the Transnational Company Based on Intellectual Technology. International Journal of Entrepreneurship, 24(1S), 1-5.

Kwilinski, A., Lyulyov, O., Dzwigol, H., Vakulenko, I., & Pimonenko, T. (2022). Integrative Smart Grids’ Assessment System. Energies, 15(2), 545. https://doi.org/10.3390/en15020545

Lewicki, W., & Drozdz, W. (2021). Electromobility and its Development Prospects in the Context of Industry 4.0: A Comparative Study of Poland and the European Union. European Research Studies Journal, XXIV(2B), 135-144. https://doi.org/10.35808/ersj/2207

Lyulyov, O., Vakulenko, I., Pimonenko, T., Kwilinski, A., Dzwigol, H., & Dzwigol-Barosz, M. (2021). Comprehensive Assessment of Smart Grids: Is There a Universal Approach? Energies, 14(12), 3497. https://doi.org/10.3390/en14123497

Miśkiewicz, R. (2019). Challenges Facing Management Practice in the Light of Industry 4.0: The Example of Poland. Virtual Economics, 2(2), 37-47. https://doi.org/10.34021/ve.2019.02.02(2)

Pająk, K., Kvilinskyi, O., Fasiecka, O., & Miśkiewicz, R. (2017). Energy Security in Regional Policy in Wielkopolska Region of Poland. Economics and Environment, 2(61), 122- 138.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100), zwana dalej ustawą o PPP. [in Polish]

Vozniak, H. V., & Kuznyetsova, A. Ya. (2005). Metodychni osoblyvosti otsinky efektyvnosti finansuvannia innovatsiinykh proektiv prybutkom vid osnovnoi diialnosti [Methodological features of assessing the effectiveness of financing innovative projects by profits from the main activity]. Aktualni problemy ekonomiky. №4 (46). S.81-92. [in Ukrainian].

Vozniak, H. V., & Kuznyetsova, A. Ya. (2005). Metodychni osoblyvosti otsinky efektyvnosti finansuvannia innovatsiinykh proektiv prybutkom vid osnovnoi diialnosti [Methodological features of assessing the effectiveness of financing innovative projects by profits from the main activity] Aktualni problemy ekonomiky, №4 (46). S.81-92. [in Ukrainian].

Vozniak, H. V. (2005). Ekonomiko-matematychnyi analiz otsinky efektyvnosti innovatsiinykh proektiv, shcho finansuiutsia za rakhunok vlasnykh koshtiv [Economic and mathematical analysis of the evaluation of the effectiveness of innovative projects financed from own funds]. Zbirnyk naukovykh prats: Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy .- Sumy: Ukrainska akademiia bankivskoi spravy, tom 14, S.348-362. [in Ukrainian].

Zavlyn, P.N., & Vasylev, A. V. (1998). Otsenka эffektyvnosty ynnovatsyi. [Evaluating the effectiveness of innovation] SPb.: Yzdatelskyi dom “Byznes-pressa”, 216 s. [in Russian]

Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 PartPublPrywU, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, stanowić będą obligatoryjne kryterium oceny ofert w postępowaniu o wybór partnera prywatnego. Najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt. 2 PartPublPrywU, terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, jeżeli są one planowane, stanowić będą obligatoryjne kryterium oceny ofert w postępowaniu o wybór partnera prywatnego. Najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia (z punktu widzenia strony publicznej) będzie również przesądzał o wyborze danej oferty, jako najkorzystniejszej – art. 6 ust. 2 pkt. 1 PartPublPrywU. [in Polish]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 Vladyslav Maslov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726