EXPERIENCE OF ORGANIZATIONAL AND LEGAL ADJUSTING OF DELEGATING POWERS IN THE SYSTEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN POLAND

Viktoriia Davydova

Abstract


There were disclosed the essence of the local self-government and administrative-territorial system reforming in Poland. The peculiarities of the administrative-legal status of the commune, county and voivodship were determined. There were analyzed the mechanisms of the relationship between units of territorial selfgovernment in Poland. The peculiarities of the process of delegation and distribution of powers in the field of local self-government were explored. There were made some conclusions about the utilitarian nature of Poland's experience in organizing and legalizing the delegation of powers in the system of local self-government for Ukraine

Keywords


administrative-territorial unit; bodies of local self-government; bodies of public administration; gmina; county; territorial community

References


Горжелак, Г. (2015). Децентралізація територіальної організації в Польщі. URL: http:// www.largis.ldp.lviv.ua/ukraine/documu.htm

Гробова, В. П. (2015). Система місцевого самоврядування в польщі: перспективи використання доcвіду в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Вип. 31. – Т. 1. – С. 78-82

Гураль, П. (2016). Реформи місцевого самоврядування в Україні та Республіці Польща // Студії з права, адміністрації та управління університету Казимира Великого в Бидгощі. – № 9. – С. 215-226

Koнституция Peспублики Пoльшa. URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_ id=195330

Корчак, Є. (2001). Адміністративна реформа в Польщі: спроба оцінки // Економічний часопис. № 1. – С. 13-18.

Малиновський, В. (2007). Уроки польської адміністративно-територіальної реформи для України // Державне та муніципальне управління в умовах політико-адміністративної реформи: матеріали наук. – практ. конф. Тези доп. (17–18 травня 2007 р.) / Відпов. ред. В. Малиновський. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, С. 15-18.

Мельтюхова, Н. М. & Шабатько, К. В. (2010). Досвід європейських країн з організації місцевого самоврядування на базовому рівні // Теорія та практика державного управління. – Вип. 4. – С. 118-125.

Скороход, О. П. (2008). Досвід місцевого самоврядування Франції та Польщі: здобутки та застереження для України // Стратегічні пріоритети. – №4(9). – С. 160-165

Фрицький, Ю. & Ішуніна, Н. (2002). Повернення гміни. Польська реформа самоврядування і громадські організації // Віче. – № 6. – С. 34-39

Шаповалова, Н. & Пресняков, І. Адміністративна реформа у Польщі: напрямки змін та реальні результати. URL: www.dialogs.org.ua/ru/cross/page3636.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Viktoriia Davydova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726