MATHEMATICAL MODELLING OF CRANKSHAFT HEAT TREATMENT OF IC ENGINES

Kazimierz Lejda, Jarosław Wawrzyniak

Abstract


In paper selected problems from wide range of development work which have been carried out by authors on crankshaft design improvement of IC engines have been presented. Heat treatment is technological treatment, which determines crankshaft utilisation properties. Great wear resistance of crankshaft operation surface (crank-pin, main journal) determines its durability and reliability, increasing engine life. In paper mathematical model characteristic has been given, allowing for heat treatment process simulation of crankshafts and experimental investigations which verify analytical model have been presented, too. Great consistence of calculation results and experiment has been obtained.

Keywords


mathematical modelling; piston engine; crankshaft; technological process; computer process simulation

Full Text:

PDF>PDF

References


Lilly, L. (1984). Diesel engine reference book. London: Butterworths.

Lejda, K., & Wawrzyniak, J. (1998). Problemy modelowania komputerowego obróbki cieplnej wałów korbowych silników spalinowych. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej SAKON`98, Rzeszów - Przecław.

Nunney, H., & Malcom, J. (2007). Light and Heavy Vehicle Technology. Elsevier Butterworth-Heinemann.

Stolarski, B. (1988). Technologia silników spalinowych. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej.

Wajand, J. A., & Wajand, J. T. (1997). Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe. Warszawa: WNT.

Zając, P. (2009). Silniki pojazdów samochodowych. Warszawa: WKiŁ.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Kazimierz Lejda, Jarosław Wawrzyniak

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726