ECONOMIC SAFETY: SIGNIFICANCE AND ESSENTIAL DIMENSION

Oleksandr Baranovskyi, Tetiana Girchenko, Olha Serdiukova

Abstract


The article examines the scientists’ views of the evolution on economic security and an approach to solve problems of the economic security in different countries of the world at different times. The essence of economic security based on the visions of scientists has been studied so that three groups of definitions of the economic security are defined and its impartiality with regard to the development of globalization processes is proved. The paper highlights the components of economic security and proves its structure in which there are three essential elements: economic independence, stability and sustainability of the national economy, the ability to self-development and progress.

Keywords


economic security; the economy; national interests; state

Full Text:

PDF>PDF

References


Abalkin, L. I. (1994). Ekonomicheskaia bezopasnost Rossii: ugrozy i ikh otrazheniie. Voprosy ekonomiki, № 12, p. 5.

Bazhenova, O. V. (2004). Ekonomiko-matematychne modeliuvannia ekonomichnoi bespeky Ukrainy: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 195 p.

Baranovskyi, O. I., Blashchuk Yu. O. (2004). Proekt kontseptsii finansovoi bespeky Ukrainy. Finansovyj rynok Ukrainy, № 7, p. 40–78.

Belkov, O. A. (1994). Poniatiino-kotegorialnyi apparat kontsentsii natsionalnoi bezopasnosti. Bezopasnost, № 3, p. 91–94.

Beschastnyi, A. V. (2010). Mekhanizmy rehuliuvannia ekonomichnoi bespeky natsionalnoi ekonomiky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. – Donetsk, 23 p.

Borodushko, I. V. (2009). Metodicheskiiie osnovy analiza faktorov ekonomicheskoi bezopasnosti. Vestnik Sankt-Peterburgskogo univiersitieta MVD Rossii, № 4, p. 64.

Brishtelev, А. (2009). Teorietiko-metodologicheskiie osnovy ekonomicheskoi bezopasnosti bankovskoi sistiemy. Bankovskii vestnik, № 4, p. 23–24.

Bukhvald, E., Glovatskaia, N., Lazurenko, S. (1994). Makroaspekty ekonomicheskoi bezopasnosti: factory, kriterii i pokazateli. Voprosy ekonomiki, № 12, p. 25–44.

Chesnokov, A. V. (2006). Zovnishnioekonomichna bespeaka derzhavy v umovakh Ievropeiskoi integratsii Ukrainy: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 17 p.

Datskiv, R. M. (2006). Ekonomichna bespeak derzhavy v umovakh globalnoii konkurentsii. Lyiv: Tsentr Ievropy, p. 38.

Dylnov, D. G. (2005). Ekonomicheskaia bezopasnost – osnova tsyvilizovannogo rynochnogo khoziaistva. Vestnik Saratovskogo gosudarstvennogo sotsialno-ekonomicheskogo univiersitieta, № 10, p. 34.

Ekonomika i organizatsiia bezopasnosti khoziaistvuiushchikh subiektov. (2004). 2-е izd. St-P.: Piter, p. 50.

Fedosova, S. P. (2006). Ekonomicheskaia bezopasnost Possiiskoi Federatsii v usloviiakh globalizatsiii: avtoref. dis. … d-ra ekon. nauk. St-P., 40 p.

Formuly uspekha. Retrieved from http://www.liter.kz.

Grunin, O. A., Grunin, S. О. (2002). Ekonomicheskaia bezopasnst organizatsiii. St-P.: Piter, p. 8.

Gulei, A. I. (2010). Valiutno-finansovi stratehii v systemi ekonomichnoi bespeky subiektiv hospodariuvannia: mizhnarodny dosvid: avtoref. dys. … kand. ekon. Nauk, Кyiv, 21 p.

Horlynskii, V. V. (2005). Bespeka suspilstva:tsinnisnyi resurs. Stratehichna panorama, № 3, p. 26 – 37.

Iedynak, V. Yu. (2010). Zabespechennia ekonomichnoi bespeky v umovakh hlobalizatsii: avtoref. dys. …kand. ekon. nauk. Zaporizhzhia, 26 p.

Iedynak, V. Yu. (2009). Svitovyi dosvid rozviazannia problem zabespechennia ekonomichnoii. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpruiemnytstvo, № 3, p. 51–54.

Ivanov, V. V. (2006). Metody i sredstva obespecheniiia postupatelnogo i bezopasnogo razvitiia metapolisa: avtoref. dis. kand.ekonom. nauk. Мoscow, 25 p.

Kanaiev, A. V. (2008). Strategicheskoie upravlieniie kak instrument obespecheniia ekonomicheskoi bezopasnosti natsionalnoi bankovskoi sistiemy (teoretiko-ekonomicheskiie osnovy): avtoref. dis. … d-ra ekon. Nauk. St-P., 35 p.

Kokovskii, L. O. (2008). Geografichnyi vymir ekonomichnoi bespeky Ukrainy: avtoref. dys. … kand. geograf. nauk. Кyiv, 16 p.

Kontseptsiia ekonomichnoi bespeky Ukrainy. (1999). Кyiv: Logos, p. 5.

Kramarenko, А. О. (2009). Mizhnarodna konkurentospromozhnist i economichna bespeak krain v umovakh hlobalizatsii:avtoref.dys. … kand. ekon. nauk. Donetsk, 22 p.

Kutsenko, V., Udovychenko, V., Opalova, I. (1998). Osvita iak chynnyk stabilnosti i natsionalnoi bespeky Ukrainy. Ekonomika Ukrainy, № 1, p. 12.

Martyniuk, V. P. (2002). Instytutsiini zminy u sferi hospodariuvannia ta ikh vplyv na pokaznyky ekonomichnoi bespeky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 17 p.

Melnychenko, O. V. (2013a). Analiz hroshovykh koshtiv ta otsinka likvidnosti bankiv Ukrainy. Visnyk Universytetu bankivskoi spravy Natsionalnoho banku Ukrainy (m. Kyiv), 1, 179–184.

Melnychenko, O. (2013b). Analiz stanu vykorystannia suchasnykh platizhnykh zasobiv u konteksti vyvedennia hotivkovykh koshtiv iz poza bankivskoho obihu v Ukraini. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 1, 26 – 31.

Melnychenko, O. (2013c). Audyt elektronnykh hroshei v bankakh Ukrainy. Visnyk Natsionalnoho banku Ukrainy, 3, 41−45.

Melnychenko, O. V. (2014). Kontseptsiia obliku elektronnykh hroshei v bankakh. Problemy ekonomiky, 2, 296–301.

Melnychenko, O. V. (2013d). Teoretychni zasady elektronnykh hroshei. Biznes Inform, 8, 284–290.

Mezhokh, Z. P. (2006). Upravleniie ekonomicheskoi bezopasnostiu zheleznodorozhnogo (teoriia, metodologiia, puti resheniia): avtoref. dis. d-ra ekon. nauk. Мoscow, 48 p.

Naumenko, S. V. (2007). Rozvytok transkordonnogo spivrobitnytstva v systemi zabespechennia ekonomichnoi bespeky Ukrainy: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 20 p.

Neiedina, I. V., Sukhinа, Е. I. (2003). Aktualnyie probliemy ustoichivogo razvitiiia: Kol. monografiiia / V. A. Akimov, Е. V. Bridun, М. Yu. Vatagin i dr.; Pod obshch. red. I.V. Neiedina, Е.I. Sukhinа. Кyiv: Znaniie Ukrainy, p. 26–29.

Pasternak-Taranushko, G. A. (2002). Ekonomichna bespeaka derzhavy. Statystyka prozesu zabespechennia / Za red. B. Kravchenka. Кyiv: Kondor, p. 29.

Pokhorovskii, А. А. (2002). Vektor ekonomicheskogo razvitiia. Мoscow: Smena, p. 116.

Potrubach, N., Leiba, S., Borisevich, A. (2004). Problemy regulirovaniia energosfery. Pravila igry, № 1, p. 26–35.

Problemy obespecheniia natsionalnoi bezopasnosti v sovremennykhusloviiakh : Materialy Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii (28–29 June 2001), Mn., Т. 2, p. 196–197.

Senchagov, V. O. (1995). О sushchnosti i osnovakh strategii ekonomicheskoi bezopasnosti Rossii. Voprosy ekonomiki, № 1, p. 99.

Senchalova, V. K. (2005). Ekonomicheskaia bezopasnost Rossii. Obschii kurs. – Moscow: Delo, p. 10.

Sergeev, V. I. (2002). Lubianka: obespecheniie ekonomicheskoi besopasnosti gosudarstva. Мoscow: MassInform-Media, p. 5.

Sidorova, E. N., Tatarkin, D. А. (2012). Optimizatsiia finansovykh potokov regionov kak factor povysheniiia ikh bezopasnosti. Ekonomika regiona, № 2, p. 94.

Shevchenko, L. S., Hrytsenko, О. А., Makukha, S. М. (2009). Ekonomichna bespeaka derzhavy : sutnist ta napriamy formuvannia. Kharkiv: Pravo, p. 11.

Tsevukh, S. M. (2010). Zabespechennia ekonomichnoi bespeku subiektiv hospodariuvannia v protsesi rozvitku rehionalnoi ekonomichnoi intehratsii: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 25 p.

Vasiltsev, T. H. (2008). Ekonomichna bespekapidpryiemnytstva Ukrainy: stratehiiata mekhanizmy zmitsnennia: Monohrafiiia. Lviv: Aral, p. 14.

Ventskovskii, D. Yu. (2010). Eksportna stratehiia Ukrainy v systemi zabespechennia ekonomichnoi bespeky: avtoref. dys. … kand. ekon. nauk. Кyiv, 25 p.

Vladimirov, Yu. I., Pavlov, A. S. (1994). Vnieshnie-ekonomicheskii aspect ekonomicheskoi bezopasnosti Possiiskoi Federatsii. Bezopasnost, № 3, p. 60–65.

Vlasiuk, O. S. (2008). Teoriia i praktika ekonomichnoi bespeky v systemi nauku pro ekonomiky : Nauk. dop. Кyiv: Nats. in-t problem mizhnarodnoi bespeku, p. 45.

Zhalilo, Ia. A. (2003). Ekonomichna stratehiia derzhavy: teoriia, metodolohiiia, praktyka. Кyiv: NISD, 224 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Oleksandr Baranovskyi, Tetiana Girchenko, Olha Serdiukova

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726