THE ROLE OF PROFIT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Oleksandr Bogachuk

Abstract


THE ROLE OF PROFIT IN ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES

Keywords


profit; control, accounting, business

References


Погорелов, Ю. С., Булкот, Г. В. (2014). Принципи та складові контролю як елементу системи економічної безпеки підприємства // Вісник Хмельницького національного університету, № 3, Т. 3, с. 39 – 43.

Bank, J. (1996). Zarządzanie przez jakość. Gebethner i Ska, Warszawa, s. 27

Black, A., Wright, P., & Bachman, J. E. (2000). W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. ABC, Kraków, s. 101.

Corporate Social Responsibility (CSR). URL: https://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility_en.

Drucker, P. F. (2005). Praktyka zarządzania. Wyd. MT Biznes sp. z o.o., Warszawa, s. 51.

Gad, J. Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. URL: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/16972/6.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Janik, W., & Paździor, A. (2011). Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie. Politechnika Lubelska, Lublin.

Kotowska, B. (2008). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie poprzez budżet wpływów i wydatków. Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 14, s. 193–201.

Kożuch, B., & Kożuch, A. (2008). Podstawy organizacji i zarządzania. Towarzystwo Naukowe Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Kraków, s. 171.

Miśkiewicz, R. (2012). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych [Diversification of Organizational Structures due to the Layout of Integrated Divisions on the Example of Steel Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 79(10), 760-766. [in Polish]

Miśkiewicz, R. (2009). Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw [The Utilization of Organizations Structure Similarity in a Process of Company Organization Transformation Process]. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), 77-87. [in Polish]

Nahotko, S. (1998). Współczesne metody wyceny wartości przedsiębiorstwa. OWOPO, Bydgoszcz, s. 28-29.

Rappaport, A. (1999). Wartość dla akcjonariuszy – poradnik. WIG Press, Warszawa, s. 65.

Sajnóg, A. (2014). Zysk całkowity na tle nośników wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Nr 198, s. 58–73.

Sierpińska, M., & Wędzki D. (2002). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.

Soroka-Potrzebna, H. (2016). Zysk przedsiębiorstwa ważny, ale nie najważniejszy – społeczna odpowiedzialność biznesu. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 419, 207 – 215.

Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty a opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. (2014). KPMG, Warszawa. URL: https://www.kpmg.com/PL/pl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/2014/Infografika-CSR-oczami-duzych-i-srednich-firm-w-Polsce.pdf.

Suszyński, C. (2007). Przedsiębiorstwo w perspektywie współczesnych wyzwań rozwojowych. Przedsiębiorstwo. Wartość. Zarządzanie. Wyd. PWE, Warszawa, s. 23, 24.

Walters, D. (1999). The Implications of Shareholder Value Planning and Management for Logistics Decision Making. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Bogachuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726