IMPACT OF INFRASTRUCTURE COMPONENT ON SOCIOECONOMIC APPROACH TO MODERNIZATION OF THE REGION

Yurii Kharazishvili, Viacheslav Lyashenko, Yuliya Zaloznova, Oleksii Kvilinskyi

Abstract


Innovative list of components and indicators of socioeconomic modernization of regions was formed to identify the region by comparing the integral indexes with integral threshold values, which allows using adaptive management techniques to solve the problem of required values synthesis of the components and their indicators as being the strategic benchmarks for possible scenarios of Development strategies. The current state of infrastructure development of Donetsk region as part of the macroeconomic development was identified as well as t strategic benchmarks for indicators were defined providing rapid infrastructure development up to 2020, the quantitative impact of infrastructure development on the macroeconomic development was shown.


Keywords


regions; modernization; infrastructure indicators; integral index; strategic benchmark; scenario development

Full Text:

PDF>PDF

References


Aushauer, D. (1989). Is Public Expenditure Productive? Journal of Money, Credit and Banking, 23, 177–200.

Blagodarnyi, A. I., Tolmachova, H. F., Kvilinskyi, O. S. (2014). Investigation of the impact of regional characteristics on the development of small businesses. Economics and Law, 1, 30-37.

Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Organizacja i Zarządzanie, 2(6), 25-41. URL: http://boguszmikula.pl/files/KN6.pdf#page=22.

Dźwigoł, H. (2003). Studium zarządzania zmianami w zgrupowaniu kopalń węgla kamiennego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 14. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.

Dźwigoł, H. (2011). Kontroling w procesie zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 299.

Dźwigoł, H. (2008). Problemy zarządzania nowoczesnymi organizacjami gospodarczymi. Czynniki kształtujące elementy systemu zarządzania współczesną organizacją, 158, 57-69.

Ivanov, S., Lyashenko, V., Tolmachova, H., Kvilinskyi, O. (2016). Właściwości modernizacji sfery przedsiębiorczej w kontekście państwowej polityki gospodarczej na Ukrainie. Współpraca Europejska, 3 (10), 9-34.

Kachynskyy, А. B. (2013). Indicators of national security: determination and use of thresholds thereof: monograph. Кyiv: NISD, 104 p.

Kharazishvili, Yu. М. (2007). Theoretical foundations for modelling of socioeconomic development of Ukraine: monograph. Kyiv: “Poligraph-Consulting” LLC, 324 p.

Kharazishvili, Yu. М., & Dron, Ye. V. (2014). Adaptive approach to identification of strategic benchmarks of economic safety of Ukraine. Economy of Ukraine, 5 (630), 28–45.

Kharazishvili, Yu. М., & Dron, Ye. V. (2014). Forecasting of indicators, thresholds and level of economic safety of Ukraine for midterm: analytical report. Кyiv: NISD, 117 p.

Kharazishvili, Yu. М., & Dron Ye. V. (2015). Problems of integrated assessment of the level of economic safety of the state. Banking business, 1 (133), 3–21.

Kudritskaya, N. V. (2010), Transport and road complex of Ukraine: current state, problems and development options: monograph. Kyiv: NTU, pp. 9-10.

Kvilinskyi, O. (2012). Formation of additional advantages of small-scale enterprises functioning and development. Economy of Industry, 3-4 (59-60), 140-147.

Leondes, K. T. (1970). Modern theories of control systems. Main office of literature on physics and mathematics. Мoscow: Science, 512 p.

Lyashenko, V. І., & Kotov Ye. K. (2015). Ukraine XXI: neo-industrial state or failure?: monograph. Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences of Ukraine. Poltava University of Economics and Trade, Kyiv, 196 p.

Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2016). Evolutionary aspects of reflective processes in economic systems in case of political history of Ukraine-Polish relations. European Cooperation, 1, 9-24.

Lyashenko, V., Tolmachova, A., Kvilinskyi, O. (2016). Państwowa polityka rozwoju przedsiębiorczości w kontekście stabilności społecznoekonomicznej (na przykładzie Ukrainy). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4, 155-164.

Meshkov, A. V., Bondaryeva, I. A., Kvilinskyi, O. S. (2016). Factors of the region’s investment climate formation under modern socio-economic conditions. Vestnik Permskogo universiteta. Seria Ekonomika = Perm University Herald. Economy, 2(29), 120–134.

Methods of calculation of level of economic safety of Ukraine, approved by the order of Ministry of Economics of Ukraine. Retrieved from me.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id.

Nadiri, L., & Mamuneas, T. (1994). The effects of Public Infrastructure and R&D Capital on the Cost Structure and Performance of U.S. Manufacturing Industries. The Review of Economics and Statistics, LXXVI, 189–198.

Nykyforuk, O. І. (2014). Modernization of surface transport systems of Ukraine. National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, 440 p.

Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 20.10.2010. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/npd/list.

Pajak, K., Lyashenko, V., Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a business entity in the context of globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Piriashvili, B. Z., Chyrkyn, B. P., Nykyforuk, О. І. (2014). Modernization approaches to production infrastructure of Ukraine: multi-author monograph. Si “Institute of economics and forecasting. National Academy of Sciences of Ukraine”, Kyiv, 276 p.

Sobkevich, O. V., Mykhailychenko, K. M., Yemelianova, O. Y. (2013). Modernization priorities for reforming of transport and road complex of Ukraine. Kyiv: NISD, 32 p.

Sukhorukov, А. І., & Kharazashvili, Yu. M. (2012). Modelling and forecasting of socioeconomic development of Ukraine: monograph. Кyiv: NISD, 368 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Юрій Михайлович Харазішвілі, Вячеслав Іванович Ляшенко, Юлія Станіславівна Залознова, Олексій Станіславович Квілінский, Юрій Михайлович Харазішвілі

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726