MODERN APPROACHES TO ENTERPRISE’S INCOME-EXPENDITURE ANALYSIS

Oleksandr Bogachuk

Abstract


The main goal of the analysis is to provide information for users concerning assessment of costs in order to determine way for cost reduction and to elaborate plan for increasing efficiency of enterprise management. Subject’s awareness of actual costs holds much significance for understanding details of enterprise’s activity. Costs rate are often based on data received while comparing actual costs with values determined in company’s budget. Factors that affected indicators under investigation and determined their influence focus and extent make difference for correct analysis.

This article presents fundamental and basic approaches to enterprise’s income-expenditure analysis. The paper describes author’s understanding of traditional problems and challenges faced by entrepreneurs based on modern techniques of enterprise’s income and costs estimates. The article provides methodological approaches to income and costs estimates described in scientific literature as well as their connection with enterprise’s productivity.

Keywords


income; expenses; profitability analysis; enterprise

References


Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., & Wersty, B. (2003). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Lanego we Wrocławiu, Wrocław.

Bień, W. (2000). Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. WNE, Warszawa.

Czekaj J., & Dresler Z. (2000). Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa.

Dobija, M. (1996). Rachunkowość zarządcza. PWN, Warszawa.

Dźwigoł, H. (2015a). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2015b). Warsztat badawczy w naukach o zarządzaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 83, 133-142.

Dźwigoł, H. (2015c). Założenia do budowy metodyki badawczej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 78, 99-116.

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Gołębiowska, G., & Taczała, A. (2005). Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Difin, Warszawa.

Hamrol, M. (2004). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ujęcie sytuacyjne, Wyd. 1. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.

Kasierewicz, S. (1995). Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Nieszporek-Wolak, J. (2004). Rozliczenie wyniku finansowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Rachunkowość Finansowa i Audyt, 6/2004.

Payonk, K., Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a Business Entity in the Context of Globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Przedmiot: Analiza finansowa i planowanie gospodarcze w przedsiębiorstwie. URL: http://www.almamer.pl/aa%20materialy%20dydaktyczne/E_Analiza%20finansowa%20i%20planowanie%20gospodarcze%20w%20przedsiebiorstwie_Ryzlak.pdf.

Smolarz, S., & Soliwoda, P. (2003). Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Oleksandr Bogachuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726