FEATURES OF MODERNIZATION OF ENTREPRENEURIAL SPHERE IN THE CONTEXT OF THE NATIONAL ECONOMIC POLICY IN UKRAINE

Sergii Ivanov, Vyacheslav Lyashenko, Anna Tolmachova, Oleksii Kvilinskyi

Abstract


In the process of economic transformation, the issues of modernization of entrepreneurial environment and issues support business development by government agencies are actual. Foreign and home experience of public policy is investigated in relation to doing business. Results over of analysis of dynamics of indexes of small and middle business of Ukraine entities are brought and influence of public policy is estimated on forming of enterprise activity in a country. On the basis of the conducted research suggestions are given in relation to the improvement of enterprise climate with the purpose of providing of height of sector of small and middle enterprises.

Keywords


public policy; modernization of enterpreneurial sphere; small and AV enterprise; deregulation; administrative barriers

Full Text:

PDF>PDF (Polish)

References


Baumol, V. (2015). Predprinimatelstvo: proizvoditelnoe, neproizvoditelnoe i razrushitelnoe, „Ekonomicheskaya teoriya prestupleniy i nakazaniy”, Seria: Ekonomicheskaya teoriya prava, No 6. Retrieved from http://corruption.rsuh.ru/magazine/6/n6-11.html (21.12.2015).

Blagodarnyi, O., Tolmachova, G., & Kviiinskyi, O. (2014). Doslidzhennya vplivu regionalnyh osoblyvostej na rozvytok subjektiv malogo pidpriemnjtstva, “Ekonomika ta Pravo”, No 1, 30-38.

Blaszczyk, P. (2013). Ocena gospodarki dla potrzeb makroekonomicznej polityki gospodarczej. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2013 nr 3, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, 123-137.

Bondareva, I. (2011). Optimizatsia struktury oborotnyh koshtiv. Zbirnik naukovih prats DonDUU: "Ekonomika ta sotsialna sfera: deyaki pitannya vzaiemozvyazkiv": Seriya "Ekonomika". – T. HII, vip. 209. – Donetsk: DonDUU, 35-44.

Butenko, A., Saraeva, I., & Nosova, N. (2013). Riven potentsialu malogo pidpriemnitstva v Odeskomu regioni ta napryamki aktivizatsiyi yogo vikoristannya: monografIya, Institut Problem Rinku ta Ekonomiko-Ekologichnih Doslidzhen NAN Ukrayini, Odesa: Interprint.

Butenko, A., Voynarenko, M., & Lyashenko, V. (red.). (2011). Modernizatsia mehanizmiv rozvytku malogo ta serednogo biznesu: monografia, NAN Ukrainy, In-t Ekonomiki Prom-sti, Donetsk.

Dalevska, N., & Dementiev, V. (2011). Minlyvist ta stalist svitovogo politiko-ekonomichnogo prostoru u konteksti evolyutsii skladnyh system. Naukovi pratsi Donetskogo natsionalnogo tehnichnogo universitetu. Seriya: ekonomichna. Vipusk 39-2, Donetsk, DonNTU, 50–54.

Derzhavna reestratsijna sluzhba Ukrayiny. (2015). Retrieved from http://infolight.org.ua/content/dinamika-malogo-pidpriiemnictva-u-2005-2013-rokah (21.12.2015).

Doklad «Vedenie biznesa – 2015: Bolshe, chem effektivnost». (2015). Retrieved from http://russian.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015 (21.12.2015).

Dźwigoł, H. (2015). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.

Dźwigoł, H. (2014). Menedżerowie przyszłości a zarządzanie strategiczne. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie, 70, 93-104. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2009). Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa górniczego. Organizacja i Zarządzanie: Kwartalnik Naukowy, 2(6), 25-43. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2005). Projektowanie modelu organizacyjnego przedsiębiorstwa przyszłości. In J. Pyka (Ed.), Nowoczesność przemysłu i usług. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwami (pp. 239-249). Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2004). Zmiana jako warunek restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Wiadomości Górnicze, 4, 171-172.

EU SMEs in 2012: at the crossroads. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 2011/12. – Rotterdam : European Commission, 2012. – 89 pр. Retrieved from http://ec.europa.eu/enterprise /policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supportingdocuments/2012/annual-report_en.pdf, p. 15.

Fisman, R., & Virginia, S. (2010). The regulation of entry and the distortion of industrial organization. Journal of Applied Economics, forthcoming.

Galan, N. (2005). Derzhavna pidtrymka malyh ta serednih pidpryiemstv na druga linijke v Evropeyskomu Soyuzi. Finansi Ukrayini, No 5 (114), 147-154.

Golova DRS Ksenija Ljapina prokomentuvala rezultaty sociologichnogo opytuvannja biznes-spilnoty pro stan provedennja reform. Retrieved from http://www.dkrp.gov.ua/info/4436.htm.

Klapper, L., Luc, L., & Raghuram, G. (2004). Business Environment and Firm Entry: Evidence from International Data//CEPR Discussion Paper. No. 4366. Doing business. Retrieved from https://ideas.repec.org/p/cpr/ceprdp/4366.html.

Kravchenko, S. (2009). Klassifikatsia innovatsionnogo potentsiala. Ekonomist, № 8, 14–21.

Kontseptsiya Zagalnoderzhavnoi programy rozvytku malogo i serednogo pidpriemnytstva na 2014-2024 roky. (2013). Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-r (12.11.2015).

Kvilinskyi, O.S. (2012). Formuvannia dodatkovykh perevah funktsionuvannia ta rozvytku malykh pidpryiemstv [Formation of Additional Benefits of Operation and Development of Small Enterprises]. Economy of Industry, 3-4(59-60), 140-147. [in Ukrainian].

Lyapin, D. (2010). Regionalni osoblivosti derzhavnogo upravlinnya rozvitkom malogo pidpriemnitstva. Strategichni Prioriteti, No 1, 34-38.

Lyashenko, V. (2007). Regulirovanie razvitiya malogo predprinimatelstva v Ukraine: problemyi i puti resheniya: Monografiya, NAN Ukrayini. In-t Ekonomiki Prom-sti, Donetsk.

Makogon, Yu. (2014). Malyiy biznes v Ukraine v usloviyah globalizatsii mirovoy ekonomiki. Retrieved from http://yandex.ua/clck/jsredir?from=yandex.ua (12.12.2015).

Meshkov, A. (2014). Sovershenstvovanie instrumentov otsenki investitsionnoy privlekatelnosti predpriyatiya v sootvetstvii s sovremennyimi problem ryinka i izmeneniyami deystvuyuschego zakonodatelstva. Zhurnal «Problemi ekonomiki». Naukovo-doslidniy tsentr industrialnih problem rozvitku NAN Ukrayini. № 4. – Kharkiv, 298 – 304.

Pajak, K. (2014). Uwarunkowania rozwoju regionalnego i ich wplyw na ksztalt polityki spolecznej w Wielkopolsce / red. Tomasz Bugajski. [Aut.] Pajak Kazimierz. // W: Polityka spoleczna i jej wplyw na rozwoj gospodarczy wojewodztwa wielkopolskiego : zarys problematyki - Torun: Adam Marszalek, 2014. S. 148-156.

Paying Taxes 2015: The global picture. The changing face of tax compliance in 189 economies worldwide. Retrieved from http://www.pwc.com/gx/en/paying-taxes/pdf/pwc-paying-taxes-2015-low-resolution.pdf.

Payonk, K., Lyashenko, V., & Kvilinskyi, O. (2015). Operation of a Business Entity in the Context of Globalization. Economic Herald of the Donbas, 4(42), 18-23.

Peredumovy ta priorytety reformuvannja derzhavnoi polityky rozvytku pidpryjemnyctva v Ukrainy. (2014), Kyiv: NISD, 73 s.

Pokaznyky strukturnoi statystyky po subjektah gospodarjuvannja u 2014 roci. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sze.htm#opdmp#opdmp.

Rozvytok malogo i serednogo pidpryjemnyctva v Ukrainy: problemy, potreby, perspektywy. (2015). – Kyiv: Centr gromadskoi ekspertyzy, Centr mizhnarodnogo pryvatnogo pidpryjemnyctva, 44 s.

Rezultaty issledovanyja MSP: Sostojanye provedenyja reform v sfere MSP i borby s korrupcyej v chasty vedenyja predprynymatelskoj dejatelnosty v Ukraine, 5 iunia 2015 g. Retrieved from http://www.dkrp.gov.ua/info/4436.htm.

Reynolds, P. D. (2000). Global Entrepreneurship Monitor: 2000 Executive Report. Retrieved from http://www.gemconsortium.org/docs/2408/gem-2000-global-report.

Statistichniy schorichnik Ukrayiny za 2011 rik. (2012). Retrieved from https://ukrstat.org/ uk/druk/publicat/Arhiv_u/01/Arch_zor_zb.htm (12.12.2015).

Statistichniy schorichnik Ukrayiny za 2014 rik. (2015). Retrieved from https://ukrstat.org/ uk/druk/publicat/kat_u/publ1_u.htm (12.12.2015).

Tolmachova, G. F., & Kvilnskyi, O. S. (2013). Vzaiemoobumovlenist rozvytku regionalnogo seredovyscha i malogo pidpryiemnytstva. Strategiya i mehanizmi regulyuvannya promislovogo rozvitku: zb. nauk. prats NAN Ukrainy, In-t ekonomiki prom-sti; redkol.: O.I. Amosha (golov. red.), I.P. Buleyev (vidp. red.) ta In. – Donetsk, 151-168.

VarnalIy, Z. (2008). Male pidpriemnytstvo: osnovi teorii i praktyky, 4-te vyd., ster., Kyiv: T-vo "Znannya", KOO.

Veber, A. (2013). Neoliberalnaya globalizatsiya i ee opponentyi. Retrieved from www.rassianglobalclub.com/gw_ 02_07b.htm (6.01.2016).

Vorotina, L. (2009). Mozhlyvosti zberezhennya pidpryiemstv sektoru malogo biznesu ekonomiky Ukrainy. Retrieved from http://tppe.econom.univ.kiev.ua/data/2009_19/zb19_05.pdf (12.01.2016).

Zakon Ukrainy vid 1.06.2000 № 1775-III «Pro licenzuvannja pevnyh vydiv gospodarskoi dijalnosti. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=2&nreg=1775-14.

Zakon Ukrainy vid 11.09.2003 r. № 1160-IV «Pro zasady derzhavnoi reguljatornoi polityky u sferi gospodarskoi dijalnosti». Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Zakon Ukrainy vid 6.09.2005 № 2806-IV «Pro dozvilnu systemu u sferi gospodarskoi dijalnosti». Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2806-15.

Zakon Ukrainy vid 05.04.07 N 877-V «Pro osnovni zasady derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodarskoi dijalnosti». Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=877-16.

Zakon Ukrainy vid 23.02.2012 № 4448-VI «Pro osoblyvosti zdijsnennja derzhavnogo nagljadu (kontrolju) u sferi gospodarskoi dijalnosti shhodo fizychnyh osib - pidpryjemciv ta jurydychnyh osib, jaki zastosovujut sproshhenu systemu opodatkuvannja, obliku ta zvitnosti». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4448-17.

Zakon Ukrainy vid 05.09.2013 № 441-18 «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib ta fizychnyh osib – pidpryjemciv» shhodo sproshhennja rejestracii' osib jak platnykiv podatkiv». Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/441-18.

Zakon Ukrainy vid 9.04.2014 № 1193-VII «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo skorochennja kilkosti dokumentiv dozvilnogo harakteru». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1193-18.

Zakon Ukrainy vid 15.04.2014 № 1206-18 «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo sproshhennja porjadku vidkryttja biznesu». Retrieved from http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1206-18.

Zakon Ukrainy vid 13.05.2014 № 1252-VII «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrainy «Pro dozvilnu systemu u sferi gospodarskoi dijalnosti». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1252-18.

Zakon Ukrainy vid 22 lypnja 2014 roku № 1600-VII «Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrainy shhodo obmezhennja vtruchannja u dijalnist subjektiv gospodarjuvannja». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/1600-18.

Zakon Ukrainy vid 2.03.2015 № 222-VIII «Pro licenzuvannja vydiv gospodarskoi dijalnosti». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/222-viii.

Zakon Ukrainy vid 7.04.2015 № 285-19 «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrainy «Pro derzhavnu rejestraciju jurydychnyh osib ta fizychnyh osib – pidpryjemciv» shhodo sproshhennja prypynennja jurydychnyh osib shljahom zlyttja, pryjednannja, podilu, peretvorennja (reorganizacii)». Retrieved from http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/285-19.

Zwierzchlewski, S. (2015). Stabilnosc Unii Walutowej / Zwierzchlewski S. - Torun: Wydawnictwo Adam Marszalek, 283 s.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2016 Vyacheslav Lyashenko, Anna Tolmachova, Sergii Ivanov, Oleksii Kvilinskyi

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726