ІNFORMATION ТЕCHNOLOGIES IN EXTENSION SERVICES CONSULTING ACTIVITIES

Tetyana Kalna-Dubinyuk, Olena Shapoval, Maryna Hnidan, Oksana Bass

Abstract


The article dedicated to results of information technologies using in the extension service in conditions of market system globalization and euro integration. Presented consulting activities extension services in the rabbit, shows the use of interactive consulting systems and innovative software for keeping livestock and breeding disclosed features information and consulting technologies in the development of rural tourism and prospects for future research.

       The main purpose of the article is to determine the current approaches to the use of technology in consulting activities of extension services in conditions of dynamic changes in the agricultural market environment and challenges of globalization and European economies. In order to solve a problem it is revealed the role of information technology in the extension, analyzed the current state of advisory consulting services, justified  the application areas of information technology Extension and their further development. Determination electronic extension as interactive information and consulting system  that helps advisers  to solve urgent problems in real time, is an innovative approach in the development of information technology with further ample opportunities of its application.

Keywords


globalization; eurointegration; information technology; electronic extension services; market system

References


Бащенко, М. І. (2011). Кролівництво: Монографія / М. І. Бащенко, О. Ф. Гончар, Є. А. Шевченко // – Черкаси: Черкаська дослідна станція біоресурсів ІРГТ НААН. – 302 с.

Бутко, М. П. (2010). Консалтингове забезпечення процесів інноваційно-інвестиційного розвитку: монографія / М. П. Бутко, С. В. Повна; Черніг. держ. технол. ун-т. – Ніжин: Аспект-Поліграф.

Газета «Агробізнес Сьогодні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agro-business.com.ua.

Домбровський, Збіґнєв (2011) 10 КРОКІВ до започаткування власного агротуристичного бізнесу / Збіґнєв Домбровський, Ольга Гордієнко, Павло Горішевський, Ян Зволінський, Яцек Ідзіковський // Почни свій бізнес на селі. Позааграрна підприємницька діяльність задля добробуту українських селян (агротуризм) Проект MSZ nr 77/2011/PR/ – 230 с.

Кальная-Дубинюк, Т. П., Шаповал, Е. Ф.(2014). Информационно- консультационные системы как эффективный инструмент управления материальными ресурсами. Научный журнал «Вестник АПК Верхневолжья». Ярославль: Ярославская ГСХА, № 3 (27), с. 21-24.

Кальна-Дубінюк, Т. П. (2008). Застосування інтерактивних консалтингових систем в дорадництві / Т. П. Кальна-Дубінюк // Науковий вісник Національного аграрного університету.– Вип. 131. – С. 239–242.

Кальна-Дубінюк, Т. П. (2015) Електронна інформаційно-консультаційна система дорадництва за видами діяльності / Т. П. Кальна-Дубінюк, К. Г. Рогоза, М. М. Гнідан, С. І. Данилюк // Зб. матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні і регіональні проблеми інформатизації в суспільстві та природокористуванні 2015”, м. Київ НУБіП України, 25-26 червня 2015 року. – С. 22-27.

Каталог RSS [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lenta.agronationale.ru.

Кроликовод. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://krolikovod.com.ua.

Мікаєлян, С. Г. (2014). Глобальні імперативи інформаційно-технологічної парадигми економічного розвитку. Збірник наукових праць «Формування ринкових відносин в Україні». К.: НДЕІ.– Вип.8 (159), с. 3-6.

Харченко, В. В. (2014). Методика ефективного застосування інформаційних технологій в аграрному підприємництві. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». – К.: ВЦ НУБіП України.– вип. 200. – ч. 1. с. 329-333.

Циганов, С. А., Яншина, А. М. (2013). Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації // Економіка України. – №4. – с. 4-13.

Черкаська дослідна станція біоресурсів Національної академії аграрних наук України [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.bioresurs.inf.ua.

Dźwigoł, H. (2015). Business Management. Oxford: Alpha Science International Ltd.

Dźwigoł, H. (2013). Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach XXI wieku. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Dźwigoł, H. (2010). Podejście systemowe w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. [in Polish].

Miśkiewicz, R. (2016). Problem oceny struktur organizacyjnych w kontekście ich podobieństwa [Assessing the Problem of Organisational Structures in the Context of Their Similarities]. Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 1, 83-99. [in Polish]

Miśkiewicz, R. (2012). Zróżnicowanie struktur organizacyjnych ze względu na układ pionów scalonych na przykładzie przedsiębiorstw hutniczych [Diversification of Organizational Structures due to the Layout of Integrated Divisions on the Example of Steel Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 79(10), 760-766. [in Polish].

Miśkiewicz, R. (2009). Wykorzystanie podobieństwa struktur organizacyjnych w procesie przekształcania organizacji przedsiębiorstw [The Utilization of Organizations Structure Similarity in a Process of Company Organization Transformation Process]. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), 77-87. [in Polish]

Miśkiewicz, R. (2007). Taksonomia jako narzędzie ocen struktur organizacyjnych przedsiębiorstw hutniczych [Taxonomic as a Tool in Estimation of Organizational Structures for Metallurgical Companies]. Hutnik, Wiadomości Hutnicze, 74(3), 151-154. [in Polish].

O’Brien, James A. (1999). Management Information Systems: managing information technology in the internetworked enterprise.-4th. еd. Boston: Irwin/Mc Grow – Hill.

ZooEasy Breeding Software [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://standalone.zooeasy.com.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Tetyana Kalna-Dubinyuk, Olena Shapoval, Maryna Hnidan, Oksana Bass

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726