CONTINUING EDUCATION AND MODERN INFORMATION SPACE

Gennadii Moskalyk

Abstract


In the article the terms of adaptation of thesystemofcontinuous educationarecertain to thecalls that appear through development ofinformatively–communicativeprocessesofglobalization, influence of education is studied  for adults  on  a  modern specialist, the baseofconceptually-the or etical model and real practice of continuous education is certain, principles of systematization and integration of these establishments in the single system,reasonsthatinduceteachers for raising of informative culture. The problem of ground of philosophy of continuous education is analysed in the conditions of modern informativeto space.

Keywords


education during life; informative space; informative culture

References


Gladchenko, O. V. (2010). Problemy formuvannia informatsijnoji kultury dorosloji liudyny. Pedagogichnyj protses: teorija ta praktyka, І, 3, 86-92. Kyiv: VD «EKMO».

Gryvnak, B. (2012). Problemy pidgotovky fakhivtsiv majbutniogo v konteksti pobudovy v Ukraini informatsijnogo suspilstva (suspilstva znan). Nova pedagogichna dumka, 1 (69), 138-141.

Khadzhyradeva, S. K. (2005). Navchannia doroslykh jak naukova problema. Doshkilna osvita, 2 (8), 7−14.

Kindratets, O. M. (2011). Osvita i stalyj rozvytok suspilstva. Gileja: naukovyj visnyk, 47, 613 – 620. Kyiv: VIR UAH.

Ogijenko, O. I. (2010). Problemy ta perspektyvy osvity doroslykh u konteksti informatsijnykh zmin. Pedagogichnyj protses: teorija I praktyka, ІІ, 3, 53- 62. Kyiv: VD «EKMO».

Ostafijchuk, T. V. (2012). Teoretyko-metodologichni osnovy pedagogiky pidvyshchennia kvalifikatsiji. Kadrovyj visnyk, 1 (3), 22-30.

Sheremet, I. I. (2009). Sotsialni vyklyky bezperervnoji osvity. Metodologija, teorija ta praktyka sotsiologichnogo analizu suchasnogo suspilstva, 15, 587- 592. Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina.

Shvydun, V. (2012). Osoblyvosti derzhavnogo upravlinnia u sferi pisliadyplomnoji pedagogichnoji osvity v Ukraini. Derzhavne upravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, 2 (13), 63-72.

Sigajeva, L. (2012). Mizhnarodne spivrobitnytstvo u sferi osvity doroslykh. Porivnialna profesijna pedagogika, 1 (3), 14-23.

Sigajeva, L. E. (2011). Kharakterystyka struktury osvity doroslykh v suchasnij Ukraini. Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo universytetu. Serija: Pedagogichni nauky, 59, 38-42. Zhytomyr: ZhDU imeni Ivana Franka.

UNESCO. Mezhdunarodnaja konferentsija po obrazovaniju vzroslykh 3 (1972). Tokyo − Paris: UNESCO.

UNESCO. Mezhdunarodnaja konferentsija po obrazovaniju vzroslykh 4 (1985). Paris: UNESCO.

UNESCO. Mezhdunarodnaja konferentsija po obrazovaniju vzroslykh 5 (1997). Hamburg − Paris: UNESCO.

Vershlovskyj, S. (red.) (2002). Obrazovanije vzroslykh: opyt i problem. St. Petersburg: Znanije.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2015 Gennadii Moskalyk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN (Print) : 2449-7320

ISSN (Online) : 2449-8726